Welcome

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ CMU Ophthalmology E-learning แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ resident และผู้สนใจทุกท่าน เป็นที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น รวมไปถึงการเรียนการสอนด้วย วิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนไปแล้ว เว็บไซต์แห่งนี้น่าจะตอบโจทย์   ผู้เรียนรุ่นใหม่ได้ และจะทำหน้าที่เป็นฟันเฟืองอันหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนในภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
     เว็บไซต์แห่งนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากคณาจารย์ และผู้เรียนทุกท่าน  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่แห่งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะสามารถ login แล้วส่งข้อความมายัง admin ได้โดยคลิกที่เครื่องหมาย ที่มุมบนขวา

Admin


Available courses

LASER

LASER

Course

Topic: Transient visual loss 2018

Topic: Transient visual loss 2018

Course

Topic: Diagnostic evaluation of strabismus

Topic: Diagnostic evaluation of strabismus

Topic ประจำวันที่ 29 สค 2561โดย พญ.ปวรา, พ.พิชญ์อ.ที่ปรึกษา รศ.พญ.ป...
Course

Anterior segment imaging quiz

Anterior segment imaging quiz

Course

PhotoQuiz (ส่งคำถาม)

PhotoQuiz (ส่งคำถาม)

"ส่ง"คำถามจากรูปภาพหัวข้อ "External Disease and Cornea"
Course

Photoquiz (คลังคำถาม)

Photoquiz (คลังคำถาม)

คลังคำถามสำหรับเรื่อง External disease and corneaสมาชิกจะต้องส่งคำถ...
Course

Board exam tutorial

Board exam tutorial

Course